Znaki towarowe

Znaki towarowe w tabeli poniżej są zarejestrowane w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych. Lista może zostać zaktualizowana w celu dodania nowo zarejestrowanych znaków towarowych.

L.p. Znak towarowy Klasa Numer rejestracyjny
1 uCT® 10 4441856
2 uMR® 10 4489949
3 uWS® 42 4489950
4 uPET-MR® 10 4483036
5 uAngio® 10 4483037
6 uMammo® 10 4496622
7 uXR® 10 4654658
8 uMH® 10 4479381
9 uDR® 10 4449629
10 uDSA® 10 4516833
11 uPET® 10 4449630
12 uPET-CT® 10 4513152
13 uMR-PET® 10 4570358
14 uRT-TPS® 10 5303860
15 uRT-linac® 10 5298768
16 uRT-OIS® 10 2594454
17 联影® 10 5268466
18 UNITED IMAGING® 10 5278791
19 uPCT® 10 5173867
20 uPMR® 10 5331973
21 UIH® 10 5315076
22 uCloud® 44 5816444
23 10 4541313
24 9, 44 5688218
25 10 5224413

Passion For Change

Skontaktuj się z nami