Aktualności | 27 wrz 2021

„Co nowego w medycynie nuklearnej?” w portfolio United Imaging

W numerze 3/2021 dwumiesięcznika "Inżynier i Fizyk Medyczny" polecamy artykuł Agaty Zakrzewskiej "Co nowego w medycunie nuklearnej?" w portfolio United Imaging.

Agata Zakrzewska
Product & Application Manager MI/CT CEE United Imaging Healthcare Poland, tel. +48 784 555 711, e-mail: agata.zakrzewska@united-imaging.com

Ryc. 1. Portfolio United Imaging Healthcare w dziedzinie obrazowania molekularnego
Źródło: UIH

 

United Imaging Healthcare partnerem wirtualnej konferencji Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej

„Co nowego w medycynie nuklearnej?” – pod takim hasłem przewodnim odbyła się konferencja PTMN w dniach 20-22 maja 2021 roku.

Świetnie zorganizowana konferencja pod okiem znakomitego Komitetu Naukowego poruszała ważne kwestie w obszarze diagnostyki obrazowej, terapii izotopowej, teranostyki czy bezpieczeństwa stosowania promieniowania jonizującego, a także wyzwań medycyny nuklearnej w dobie pandemii COVID-19.

United Imaging Healthcare Europe jako partner tego wydarzenia po raz pierwszy zaprezentowało rozbudowane portfolio kliniczne i przedkliniczne oraz najświeższe nowości w dziedzinie obrazowania molekularnego w swoim portfolio.

 

Ryc. 2. Temat przewodni konferencji wirtualnej Polskiego Towarzystwa Medycyny
Nuklearnej 20-22 maja 2021 roku
Źródło: https://medycynanuklearna-online.pl/#program.

 

Premiery United Imaging podczas CMEF Spring 2021

United Imaging Healthcare, światowy lider w dziedzinie zaawansowanego systemu obrazowania medycznego, ogłosił nową platformę technologiczną systemów PET-CT – uExcel 1 . Platforma technologiczna uExcel obejmuje szereg głównych innowacji sprzętowych i programowych, które zapewniają znaczną poprawę wydajności i jakości obrazowania, szersze funkcje systemu, większe bezpieczeństwo pacjenta oraz jeszcze bardziej intuicyjną obsługę.

 


Ryc. 3. Stoisko firmowe United Imaging Healthcare podczas CMEF Spring 2021
Źródło: UIH.

 

uMI Panorama – nowy model cyfrowego systemu tomografii pozytonowej PET-CT

Podczas konferencji zaprezentowano nowe detektory cyfrowe UDP, będące najważniejszą częścią platformy, które zapewniają wysoką wydajność detekcji koincydencji i  transmisji sygnału przez ASIC. Modułowa konstrukcja detektorów pozwala na bardzo proste zwiększanie pola widzenia w osi Z – Axial FOV (z ang. axial field of view) i tym samym dopasowanie systemu do jego zastosowań klinicznych. 

 


Ryc. 4. uMI Panorama
Źródło: UIH

 

Dzięki opracowaniu tak zaawansowanej konstrukcji detektorów cyfrowych, United Imaging zaprezentowało najnowszy model systemu tomografii pozytonowej PET-CT uMI Panorama, którego certyfikacja CE zaplanowana jest wstępnie na 2022 rok. Nowy system posiada konfigurowalny wymiar podłużny obszaru akwizycji danych AFOV od 35 cm aż do 105 cm. Tym samym, technologia obrazowania większych niż dotychczas obszarów ciała pacjenta przy jednej pozycji stołu, stanowi kontynuację nurtu zapoczątkowanego przez system uEXPLORER® – pierwszego na świecie systemu total body PET-CT United Imaging.

 


Ryc. 5. Nowe detektory cyfrowe United Imaging Healthcare
Źródło: UIH.

 

uExcel wykorzystuje również algorytmy sztucznej inteligencji (ang. Artificial Intelligence) do planowania badania, aby uprościć cały proces i zwiększyć wydajność pracowni.

Na szczególną uwagę zasługują również nowe aplikacje kliniczne uExcel Explore, które do tej pory były dostępne wyłącznie na systemie uEXPLORER®2. Platforma technologiczna zapewni użytkownikowi dostęp do wszystkich aplikacji, co otwiera nowe możliwości kliniczne i naukowe każdemu użytkownikowi systemów United Imaging.

 

Rewolucyjne algorytmy rekonstrukcji danych PET

United Imaging Healthcare oprócz nowego systemu PET-CT opartego na najnowszej platformie uExcel zaprezentowało również najnowsze algorytmy rekonstrukcji danych obrazowych PET.

Pierwszym z nich jest HYPER Iterative3 – algorytm iteracyjny służący do rekonstrukcji danych PET i  umożliwiający poprawę wykrywalności zmian i  dokładności analizy ilościowej poprzez proces kontroli szumu w każdej, pojedynczej iteracji. W porównaniu do standardowej rekonstrukcji danych metodą OSEM przy 30 i 2 iteracjach można dostrzec, iż HYPER Iterative dostarcza podobnej jakości obrazy jak przy rekonstrukcji OSEM 2, ale dokładność pomiaru SUV jest jak w przypadku OSEM 30.

 


Ryc. 6. Porównanie efektu działania iteracyjnego algorytmu rekonstrukcji danych PET
HYPER Iterative (po prawej, wartość SUV 4,02) do rekonstrukcji OSEM z 2 iteracjami
(po lewej, wartość SUV 2,04) i OSEM z 30 iteracjami (po środku, wartość SUV 4,03)
Źródło: UIH.

 

Kolejnym nowym algorytmem jest algorytm oparty o  Deep Learning, czyli sztuczne sieci neuronowe – HYPER DLR4. Jest to algorytm, który powstał dzięki temu, iż United Imaging mogło stworzyć model tego algorytmu na systemie uEXPLORER®, nauczyć go na danych pochodzących z tego systemu, a następnie zaimplementować na wszystkie pozostałe systemy kliniczne. Głównym zadaniem algorytmu jest redukcja szumu obrazu i uzyskanie lepszej bądź porównywalnej jakości obrazu z danych uzyskanych w znacznie krótszym czasie akwizycji. Na Ryc. 7 przedstawiono porównanie do 7,5-minutowego skanu whole body zrekonstruowanego przy pomocy standardowego algorytmu, pośrodku 2-minutowego skanu uzyskanego również standardowym algorytmem, gdzie obserwujemy znaczny spadek jakości obrazu. Po prawej stronie natomiast umieszczono skan 2-minutowy tego samego obszaru ciała pacjenta, lecz zrekonstruowanego nowym algorytmem HYPER DLR.

 


Ryc. 7. Porównanie efektu działania algorytmu rekonstrukcji danych PET HYPER
DLR (po prawej, 2-minutowy skan) do rekonstrukcji OSEM 7,5-minutowy (po lewej)
i OSEM 2-minutowy (pośrodku)
Źródło: UIH.

 

HYPER DPR5 to kolejny, nowy algorytm, który poprawia stosunek sygnału do szumu, zwiększa wydajność skanowania, ale również poprawia kontrast obrazu i  uwidacznianie zmian. Na Ryc. nr 8 i 9 przedstawiono porównanie algorytmu HYPER DPR do standardowego algorytmu OSEM.

 


Ryc. 8. Porównanie efektu działania algorytmu rekonstrukcji danych PET HYPER
DPR (po prawej) do rekonstrukcji OSEM (po lewej)
Źródło: UIH.

 

United Imaging Healthcare Europe – dostrzegamy więcej

W oparciu o głębokie zrozumienie potrzeb pacjentów oraz lekarzy projektujemy i produkujemy pełną gamę zaawansowanych produktów medycznych do diagnostyki obrazowej i  leczenia. Dzięki naszym przełomowym rozwiązaniom technologicznym pomagamy ludziom osiągać lepszą jakość życia. Z naszych produktów i rozwiązań korzysta obecnie ponad 6900 klientów z 35 krajów na całym świecie. Teraz są dostępne również w  Polsce i pozostałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

 


Ryc. 9. Porównanie efektu działania algorytmu rekonstrukcji danych PET HYPER
DPR (na dole) do rekonstrukcji OSEM (na górze)
Źródło: UIH.

 

1 Znakowanie CE zaplanowane na 2022 rok.
2 Posiada znak CE.
3 Posiada znak CE.
4 Posiada znak CE.
5 Znakowanie CE zaplanowane na 2022 rok.

Passion For Change

Skontaktuj się z nami