uCT 530 | 20 / 40 warstw

Zrównoważony. Efektywny.

System uCT 530, zintegrowany z najnowocześniejszymi technologiami, znacznie zwiększa rutynową wydajność kliniczną tomografii komputerowej dzięki zarówno lepszej jakości obrazu, jak i większej wydajności pracy.

uCT 530

  Technologie

  • Z‑detektor o Ultraniskim Poziomie Szumów

   Z‑detektor o Ultraniskim Poziomie Szumów

   Detektor o bardzo niskim poziomie szumów zasadniczo poprawia jakość obrazu. Dzięki zastosowaniu technologii TSV (Through-Silicon-Via) Z‑detektor umożliwia bezpośrednie wyjście sygnału cyfrowego, co pozwala uzyskać nie tylko ogólną redukcję szumów, ale również optymalną jakość obrazu przy niewielkiej dawce promieniowania.

  • Iteracyjne Usuwanie Szumu KARL 3D

   Iteracyjne Usuwanie Szumu KARL 3D

   Funkcja KARL 3D wykorzystuje iteracyjny algorytm zarówno w przestrzeni projekcyjnej, jak i w przestrzeni obrazu. Pomaga ona uzyskać obraz o wyjątkowej jakości, jednocześnie redukując jego zakłócenia.

  Konstrukcja Przyjazna Dla Użytkownika

  Konstrukcja Przyjazna Dla Użytkownika

  Stosując zasady ergonomii, łączymy innowacyjny design z doskonałą funkcjonalnością w celu zapewnienia jak najlepszych doświadczeń użytkownika, jednocześnie zwiększając komfort pacjenta podczas każdego badania.

  Większa Skuteczność Kliniczna

  Większa Skuteczność Kliniczna

  • Niezawodna Platforma Sprzętowa

   Lampa o dużej pojemności cieplnej z możliwością rozpraszania ciepła z szybkością 815 kHU/min ułatwia szybkie wykonywanie badań; 22-milimetrowe pokrycie przez detektor w osi Z i szybkość obrotu wynosząca 0,5 s* skracają czas skanowania.

  • Platforma Inteligentnego Przewidywania Easy-Logic

   System przewiduje następną operację użytkownika i przygotowuje się do niej jeszcze przed otrzymaniem polecenia – dotyczy to m.in. funkcji lampy, gantry oraz wstępnego przetwarzania danych. System uCT 530 pomaga zapewnić bezproblemowy i sprawny przepływ pracy.

  • Moduł oszczędzania energii uECO

   Moduł oszczędzania energii uECO redukuje zużycie energii przez system TK i zmniejsza obciążenie środowiska naturalnego bez obniżania wydajności systemu.

  Zrównoważony. Efektywny.

  Zrównoważony. Efektywny.

  Passion For Change

  Skontaktuj się z nami