Promowany

uDR 780i Wykracza poza oczekiwania

System uDR 780i wykorzystuje innowacyjną konstrukcję bezprzewodowego, płaskiego detektora panelowego UIH i zapewnia ultrawysoką rozdzielczość w radiografii ogólnej w codziennych zastosowaniach klinicznych.

uDR 780i

Passion For Change

Skontaktuj się z nami